News

Dështon Raundi i parë për votimin e Presidentit/es!

Dështon raundi i ditës së dytë për votimin e Presidentit/es. Në sallë janë prezent gjithsej 84 Deputet në Parlamentin e Republikës së Kosovës Gjithsej me 81 Deputetë votues në këtë raund. Shumë vota të numëruara u konsideruan të pavlefshme, ndërsa shumica e votave të mbetura ishin në favor të kandidates Vjosa Osmani Sadriu. Deputetët kanë… Continue reading Dështon Raundi i parë për votimin e Presidentit/es!

Follow Us

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: