Dështon Raundi i parë për votimin e Presidentit/es!

Dështon raundi i ditës së dytë për votimin e Presidentit/es. Në sallë janë prezent gjithsej 84 Deputet në Parlamentin e Republikës së Kosovës Gjithsej me 81 Deputetë votues në këtë raund. Shumë vota të numëruara u konsideruan të pavlefshme, ndërsa shumica e votave të mbetura ishin në favor të kandidates Vjosa Osmani Sadriu. Deputetët kanë… Continue reading Dështon Raundi i parë për votimin e Presidentit/es!

Published
Categorized as News

Disputable matters pertaining the position of the injured party in criminal proceedings in Kosovo

ABSTRACT In criminal proceedings in the Republic of Kosovo, the injured party enjoys considerable rights that favor its position. In addition to constitutional guarantees, which are now standard for democratic countries, the Criminal Procedure Code (henceforth: the CPC) considers injured parties an equal party in the procedure, with rights identical to those of the prosecution,… Continue reading Disputable matters pertaining the position of the injured party in criminal proceedings in Kosovo

Featured post

Published
Categorized as Journal